Milena Hesová: Nepropadejte letargii, i když je váš hlas málo slyšet

Co zaujalo předsedkyni krajské Rady seniorů v Olomouckém kraji na projektu Pošlete vzkaz příběhem? Jak zapadá do spektra práce, kterou se taková Rada seniorů zabývá? A co je to vůbec za instituci?

zdroj fotografie: LinkedIn – Milena Hesová

Jak jste se dozvěděla o projektu a soutěži pro děti a seniory Pošlete vzkaz příběhem? Co vás zaujalo?

Shoda náhod a taky trochu štěstí. Dostala se mi do rukou úžasná kniha Pošlete vzkaz příběhem, kterou mi věnovala spisovatelka Jaroslava Pechová, se kterou mě pojí letité přátelství. Projekt a samotný nápad spojený s touto knihou mě natolik zaujal, že jsem se rozhodla, že toho chci být součástí. Pak už stačilo kontaktovat PVZP a usednout s paní Halinou Trskovou (autorka projektu a místopředsedkyně představenstva PVZP, pozn. red.) ke kulatému stolu. Probraly jsme velké množství zajímavých, nejen proseniorských, témat a shodly jsme se obě, že opečovávat a utužovat mezigenerační vztahy je velmi důležité. Projekt Pošlete vzkaz příběhem je krásný příklad skvělé myšlenky spojené se zajímavou realizací, kdy výsledkem je chuť pokračovat v prohlubování mezigeneračních pout.

Můžete představit Radu seniorů? Jaké „služby“ seniorům poskytuje?

Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje (KRS) je co se týče zastoupení seniorů důležitým partnerem pro Olomoucký kraj při aktivitách kraje směřujících k realizaci politiky stárnutí, mezigeneračního soužití, aktivního života seniorů apod. Navrhuje opatření ve prospěch seniorů, analyzuje data o sociálním postavení a životní úrovni seniorů a realizuje projekty pro seniory – kulturní, vzdělávací, tělovýchovné a rekreační. V současné době sdružujeme 62 spolků, Radu města Uničov a Radu mikroregionu Moštěnka, což je dohromady asi 8 tisíc členů. Velký význam přikládáme naší akreditované bezplatné poradně pro seniory, kterou v loňském roce navštívilo více než 500 seniorů. Vyjmenovat všechny aktivity a program KRS byl vystačilo na hodně dlouhý seznam.

Mezi významné projekty, které se těší velkému zájmu jak ze strany seniorské populace, tak i ze strany široké veřejnosti, zcela jistě patří Babička roku – oslava Dne seniorů – projekt vznikl již v roce 2016 a základní myšlenkou je ukázka lidské hodnoty a vnitřní krásy člověka v seniorském věku. Cílem projektu je přispět k aktivnímu stárnutí a rozvoji mezigeneračního soužití.

 Za jedinečnou také považuji Krajskou táborovou školu pro seniory – týdenní aktivní pobyt seniorů v netradičním prostředí zaměřený na jejich aktivizaci a sociální začleňování. Co se týče vzdělávání, máme pro seniory Virtuální univerzitu třetího věku. Za šest let její existence zdárně ukončilo tříleté vysokoškolské studium více než šedesát našich studentů. Pořádáme také další vzdělávací projekty – odborné semináře a vzdělávací kurzy na témata, která seniory zajímají (počítačová gramotnost, bezpečnost, zdravé stáří apod.).

Za účasti našich zahraničních přátel z Polska a Slovenska pořádáme Krajské sportovní hry seniorů a není náhodou, že závodí tradičně více než 200 seniorů, sport je sázka na jistotu. Mezi velmi oblíbené aktivity patří Vandrování s KRS – seniorské cestování, jednodenní tematické zájezdy s programem. Pro více informací stačí navštívit naše webové stránky www.krsol.cz.

Pošlete vzkaz příběhem je o tom prolomit ledy mezi nejmladší a nejstarší generací, o vzájemném přiblížení těchto dvou světů, o porozumění. Jak zapadá tato myšlenka do koncepce práce Rady seniorů?

Už jsem se zmínila v úvodu, že utužovat a upevňovat mezigenerační vztahy je velmi důležité, a určitě se shodneme, že velmi kvalitní lidé jsou v každé generaci. Patřím do generace, která má již půl století odžito. Vyrůstala jsem v rodině bez otce. Suploval ho můj dědeček, byl miliónový, vybavil mě do života vysokým morálním kreditem. Děda mi chybí už více než 40 let a dodnes na něj vzpomínám s láskou a jsem na něj neskutečně hrdá. Všeobecně mám pocit, jako by se z naší společnosti pomaličku vytrácely hodnoty, jako je slušnost, úcta, pochopení, vděk. A to nesmíme dopustit. Je potřeba mezigenerační vztahy opečovávat a snažit se musíme všichni. Všechny etapy v životě jsou důležité, nicméně u stáří mám pocit, že si zaslouží větší pozornost. Ať chceme, nebo nechceme, všem nám jednou ubudou síly. V tom je stáří spravedlivé. V každém věku je člověk důležitý a to, že mu nefungují nohy, neznamená, že nemá hlavu a v ní myšlenky, které stojí za to předat dál. Aktivity Krajské Rady seniorů jsou jen střípek z možností, co může nejstarší generace přenechat té mladší.

Kdybyste mohla vyzdvihnout tři věci, které seniorům nejvíce pomáhají zlepšit náladu, které by to byly?

Tak to je hodně těžká otázka. Myslím, že výběr by byl poměrně velký a na každého platí něco jiného. Všeobecně ale platí pravidlo, že senioři mají rádi pozornost, aktivity a dárky. Na základě svých zkušeností bych řekla, že je nejdůležitější podaná ruka; čas, který seniorům věnujete, a to, že se jim snažíte porozumět.

Jaký je váš vzkaz pro mladou generaci? Co ze svých zkušeností byste jim chtěla předat?

Smějte se na sebe, na lidi kolem sebe i na ty, co jsou vám nepříjemní, zkrátka udělejte z úsměvu vaše poznávací znamení. Žijte naplno, ctěte hodnoty, pomáhejte slabším, važte si všeho, co máte, a mějte na paměti, že i vás se stáří týká. Stáří je zrcadlo našeho života a záleží jen na nás, jak jej prožijeme.

Mé životní motto „Nepropadat letargii, i když je váš hlas málo slyšet!“

(Visited 74 times, 1 visits today)