Gymnázium, Lovosice I

Zpět do galerie

Autory rozhovoru jsou Václav Pechar (15 let) a Antonín Ptáček (15 let)

Stříbrný vítr mládí

Narodil jsem se před 86 lety v malé vesnice Klapý pod Hazmburkem. Nejvíce vzpomínám na rodiče, bratra, dětství na vesnici, pomáhal jsem rodičům s hospodářstvím a chodil k babičce na jídlo.
Válka mě nijak nezasáhla, nevěděli jsme o ní. Na práci si moc nepamatuji, byl jsem mistr odborného výcviku v Ústí nad Labem. Z dob své práce už moc vzpomínek nemám, nejvíce si pamatuji dětství.
………..

Pan Vladimír Kubíček se narodil před 86 lety v malé vesnice Klapý pod Hazmburkem a jeho rodiště tvořilo také převážnou část jeho vypravování.
V našem rozhovoru vzpomínal především na své šťastné dětství, na klučičí lumpárny, na soutěžení s bratrem, dozvěděli jsme se o jeho oblíbeném jídle a jeho vzpomínkách na babičku. Válka ho jako malého chlapce nijak nezasáhla, nicméně už jako malý musel na statku pomáhat rodičům a pást kravku.
O své pracovní kariéře příliš nevyprávěl, vzpomínky na tuto dobu už neměl tolik v paměti, celý život pracoval jako mistr odborného výcviku na střední odborné škole.
Nejvíce jsme si popovídali v neformální části naší návštěvy ještě před nahráváním, kdy pan Kubíček vzpomínal na svá léta na vojně, a protože byl řidič tanku a mě zajímají válečná vozidla a vůbec celá 2. světová válka, našli jsme společné téma velmi snadno.
Naše návštěva u pana Kubíčka nebyla jistě poslední, jeho historky z vojny a další zážitky si půjdeme ještě poslechnout.

Vladimír Kubíček, 87 let

Jak se nám tvořilo?

Setkání jsme iniciovali my jako škola, obrátili jsme se na Hezké domy, s.r.o. právě proto, že s nimi už 4 roky spolupracujeme na projektu Ježíškova vnoučata. Setkání probíhalo jako rozhovor, senioři velmi rádi vyprávěli o svých zážitcích. Paní Kajprová se zpočátku styděla a nechápala, co by nás mohlo na jejím životě zajímat, ale brzo se rozpovídala. Setkání se nakonec protáhlo pokaždé téměř na 2 hodiny, děti s velikým zájmem naslouchaly vyprávění o minulém století, seniory jejich zájem potěšil a osvěžil. Toto setkání nebylo jistě poslední.