Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko – Kuřívody, příspěvková organizace lll

Zpět do galerie

Autory díla jsou: Jan Mošnička (12 let), Štěpánka Vrbatová (7 let), Adam Choděra (10 let), Ladislav Grešl (8 let)

Nejsilnější zážitek z dětství

Můj nejsilnější zážitek z dětství je poznamenaný dobou, ve které jsme vyrůstali. Vybavuji si, jak jsme utíkali před bombami podél zdi do místní hospody, abychom se schovali ve sklepě. Není to veselá vzpomínka, ale i to byl náš život a bylo to to první, co se mi vybavilo na váš dotaz – vzpomínky z dětství. Je to velmi silný moment života, který mám navždy v sobě uchovaný.

Marie Kyprá, 83 let

Jak se nám tvořilo?

V průběhu května jsme se o Vašem projektu dozvěděli, bohužel naše město neposkytuje terénní ani pobytové pečovatelské služby, proto jsme se rozhodli zkontaktovat místní klub seniorů, který spadá pod Komisi pro záležitosti seniorů, jež je vedena pod Radou města Ralsko. Se seniorkami jsme se sešli v naší tělocvičně dne 31. 5. 2023, kde jsme pro seniorky připravili malé pohoštění. Proběhla dvouhodinová diskuze, během které nám seniorky sdělily své zážitky z dětství, poté se žáci ptali na otázky, které je zajímaly. Žáci byli rozděleni do skupin a zapisovali si potřebné údaje ke zpracování příběhu. V průběhu dvou červnových dnů jsme kreativně příběhy zpracovávali. Naši školu navštívilo pět seniorek, proto jsme zpracovali pět příběhů. Každé zpracování je jiné – například komiks o dvojce z chování, diagram denního režimu dítěte dřívější doby a další. Setkání bylo velice příjemné, místy dojemné. Již nyní se připravujeme na další společnou akci, a to odpoledne pro seniorky k Mezinárodnímu dni seniorů.

Foto: společné tvoření