Základní škola a Mateřská škola Resslova

Zpět do galerie

Autory díla jsou žáci Mateřské a Základní školy Resslova

  1. Alicia Gastalaviciute (13 let)
  2. Khan Linh Nguyen (12 let)
  3. Linh Ngoc Nguyen (14 let), Adam Čermák (12 let) a Hoan Le Nguyen (13 let)

Z pamětí rodáka z Podskalí

Děti ze Základní školy Resslova se sešly s panem Stěničkou, který jim ukázal okolí školy. Vzpomínal tak na svoje dětství a zážitky spojené s ulicí Resslova a nejbližším okolí. Děti tak zažily příjemný den plný zajímavostí z oblasti dějin i architektury.

ZŠ Resslova

Studoval zde také Alois Jirásek, po němž byla škola jeden čas pojmenována

Na střeše – astronomická observatoř

Resslovka také oddělovala rajóny part kluků, kteří proti sobě bojovali. Ti na straně ulice Na Zderaze byli Zderazáci, na opačné straně si pak říkali Bouračáci (podle toho, že se tam hodně domů bouralo a stavěly se nové)

Josef Ressel – vynálezce lodního šroubu

Na Karlově náměstí mu chtěli udělat sochu, ale v parku nakonec stojí socha Benedikta Roezla, který byl cestovatel a botanik

U kostela sv. Cyrila a Metoděje – malá odbočka
Malá věž kostela – malé věže typické pro jezuitské kostely

Ulice Na Zderaze
Název odvozen od Zderada („zde radil“) – poradce krále Vratislava I.

Ulice Na Zbořenci
Všude v okolí se bouralo, zejména za velké asanace roku 1900, ale jako první tu bourali husiti, ti měli vůbec bourání v oblibě, především katolických kostelů

Ulice Záhořanského
První primátor Prahy

Podskalí
Břehy: bahno, voraři, binec
Později zvednuto o 12 metrů; dnes honosná nábřeží
V této lokalitě tři důležité skály: Vyšehradská, Emauzy, Řežská (od slova nábřeží)
Vedle kostela sv. Cyrila a Metoděje budova, kam do zhruba dvou metrů sahala skála ještě v padesátých letech za dětství J. S.
Napravo byla káznice a vlevo pak trestnice (v káznici byla roku 1891 založena první pobočka městské knihovny)

Jiráskův most
Postaven roku 1930 našikmo, tehdy ještě Resslova ulice nebyla vůbec průjezdná, uprostřed byly schody a pod nimi chodba, kterou se dalo přecházet z ženské části věznice do mužské a naopak

Jan Stěnička, 73 let

Je celoživotním optimistou, který zastává heslo „chval cizinu, ale zůstávej doma“. Věnoval se akustice, průvodcovství a v padesátých letech si dodělal pedagogické minimum. Narodil se na Praze 2 a celé mládí prožil na adrese Gorazdova 3 a jejím nejbližším okolí. V pěti letech nastoupil do školy, v Praze ale nebrali, a tak jej tatínek nechal zapsat do školy na vesnici za Prahou. Ve škole na vesnici se mu posmívali, že je „ten Pražák“, ale když řekl panu učiteli, že bydlí v Gorazdově ulici a ví, kdo Gorazd byl – získal si tím u učitelů i spolužáků respekt. Ze školy na vesnici poté přestoupil na dnešní ZŠ Resslova, poté studoval na gymnáziu v Botičské a na Fakultě elektrotechnické ČVUT.

Vltava
Zde je místo, kde je Vltava v jednom ze svých nejširších úseků
Číslování domů: od řeky a těch souběžných ulic s řekou se čísluje ve směru toku Vltavy
Modrá čísla označují polohu domu v rámci ulice, červená čísla označují stáří domu

Tančící dům
Jako tanečníci Ginger Rogersová a Fred Astair
Vedle nábřežní dům, kde bydlel první polistopadový prezident Václav Havel

Gorazdova ulice
Gorazd: první kamarád soluňských bratří Cyrila a Metoděje a jejich následovník
Druhý kněz, původním jménem Pavlík, ale kněžským jménem Gorazd, který ukrýval za války v kostele sv. Cyrila a Metoděje parašutisty z operace Antropoid
Hrádek krále Václava
Místo, kde král odpočíval, jeho sídlo na Novém Městě pražském, rád pobýval mezi obyčejnými měšťany
Pod skálou, kde býval hrádek – schody, kudy se vcházelo do trestnice
Na jeho místě postaven kostel Československé církve husitské
„Kolumbárium“ – kolum = sloup, bárium = položit
Vedle býval původně bunkr

Dittrichova ulice
Primátor Dittrich se z voraře vlastní pílí a studiem dostal až na pozici primátora Prahy, byl po něm pojmenován parník na Vltavě (primátor Dittrich)
Spolužák J. S., jakýsi Částek, bydlel naproti Hlávkově koleji, ve škole se moc dobře neučil, ale dnes je velkým podnikatelem na Floridě, kde vlastní několik benzínových stanic
V rohovém domě bydlela paní učitelka – silná kuřačka, která zachraňovala topícího J. S. ze Slapské přehrady. Vzpomínka na její prst páchnoucí po nikotinu v puse je dodnes živá
Naproti funkcionalistické domy = tzn. hladká fasáda bez ozdob
Jeden z nich postaven nově po původním vybombardovaném, zde zahynula nešťastná Helenka Ladová (dcera Josefa Lady) – když byl za druhé světové války nálet, řekli dětem ve škole, aby šly domů, a ji to zasáhlo právě zde, možná kdyby zůstala v budově školy, byla by před padající pumou alespoň na chvíli ochráněna

Václavské lázně – dodnes v podzemí teče voda
Alkovny & Sgrafita

Emauzy
Klášter, pojmenovaný podle města Emauzy, kde se (dle Bible) Ježíš objevil svým učedníkům po svém vzkříšení

Václavská pasáž
Na dveřích této funkcionalistické stavby bývaly tři kliky podle toho, jestli vcházelo dovnitř dítě (klika nejníž), mládež nebo dospělý (klika nejvýš)

Jenštejnská ulice
Pojmenována po arcibiskupovi a kancléři krále Václava IV. – Janu z Jenštejna
Jídelna v rámci studentské koleje mecenáše Josefa Hlávky, který se zasazoval o to, aby studenti měli možnost studovat, i když jejich rodiče ani oni sami jsou nemajetní, studentům by se taky mělo podávat dobré čerstvé jídlo a taky na stříbře, říkával Hlávka

Vzpomínka spojená s jídelnou
Karel IV. čekal pět set let, aby po něm bylo pojmenováno např. Karlovo náměstí, Karlův most atd. Ale Josef Hlávka hned tři roky po své smrti již měl svůj vlastní most – Hlávkův most a taky je po něm pojmenována tato studentská kolej

Karlovo náměstí
Největší ve střední Evropě, kde se čile obchodovalo
Uprostřed stával chrám Božího hrobu, dnes v čele náměstí nahoře sv. Ignác
V místě Billy bývalo hřiště, cirkus a motorky, které jezdily akrobatické jízdy v tzv. sudu

Další zajímavosti
Výškový bod Prahy se měří vůči hladině moře v Hamburku a v Terstu. Měřicí bod je umístěn při pravé straně Prašné brány. Nadmořská výška Prahy je aktuálně 200 m n. m.

Jak se nám tvořilo?

S panem Stěničkou jsme se setkali na základě podnětu Městské knihovny Praha. Setkání i tvoření proběhlo velmi dobře. Děti se aktivně účastnily, vymýšlely, co a jak zpracují.

Foto: společné setkání