Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko – Kuřívody, příspěvková organizace ll

Zpět do galerie

Autory díla jsou: Emily Korosová (10 let), Sofie Karabinošová (9 let), Theodor Hlaváček (6 let), Helena Kršková (9 let), Kristýna Voborníková (11 let), Undrakh Davaasuren (8 let)

Dvojka z chování

Protože jsme dneska na návštěvě u vás ve škole, povím vám příběh, který se přihodil mému dědečkovi, když chodil do školy. To byly časy, kdy se na vysvědčení dávala jedna velká známka za prospěch a jedna známka z chování. Můj dědeček měl vždy na vysvědčení velkou jedničku, ale tentokrát dostal dvojku z chování. To bylo tehdy, kdy za své špatné chování byl na odpolední po škole. Po vyučování se poškoláci sešli s paní učitelkou ve třídě, kde vypracovávali práci za své špatné chování. Můj dědeček se přihlásil, zda může na záchod. Paní učitelka ho pustila, ale to ještě netušila, co dědeček chystá. Dědeček si totiž všiml, že ve dveřích je klíč od třídy, se záminkou jít na toaletu vyšel na chodbu. Jen co zavřel dveře, zamkl třídu s poškoláky a paní učitelkou, vzal klíč a utíkal ven na hřiště si hrát. Když to spolužáci s paní učitelkou zjistili, volali z okna o pomoc. Uslyšel je pan školník, který po vesnici naháněl dědečka, aby mu vrátil klíč od třídy. A tak se stalo, že na konci školního roku měl dědeček z prospěchu jedničku, ale z chování si vysloužil dvojku.

Růžena Bilická, 82 let

"Je kontaktní osobou místního Klubu seniorů. Každý týden se schází s dalšími členkami klubu při rukodělných činnostech a tráví spolu volné chvíle."

Jak se nám tvořilo?

V průběhu května jsme se o Vašem projektu dozvěděli, bohužel naše město neposkytuje terénní ani pobytové pečovatelské služby, proto jsme se rozhodli zkontaktovat místní klub seniorů, který spadá pod Komisi pro záležitosti seniorů, jež je vedena pod Radou města Ralsko. Se seniorkami jsme se sešli v naší tělocvičně dne 31. 5. 2023, kde jsme pro seniorky připravili malé pohoštění. Proběhla dvouhodinová diskuze, během které nám seniorky sdělily své zážitky z dětství, poté se žáci ptali na otázky, které je zajímaly. Žáci byli rozděleni do skupin a zapisovali si potřebné údaje ke zpracování příběhu. V průběhu dvou červnových dnů jsme kreativně příběhy zpracovávali. Naši školu navštívilo pět seniorek, proto jsme zpracovali pět příběhů. Každé zpracování je jiné – například komiks o dvojce z chování, diagram denního režimu dítěte dřívější doby a další. Setkání bylo velice příjemné, místy dojemné. Již nyní se připravujeme na další společnou akci, a to odpoledne pro seniorky k Mezinárodnímu dni seniorů.

Foto: společné tvoření