Základní škola Litvínovská 600, III

Zpět do galerie

Autory díla jsou Samuel Feriančík (7 let), Karolína Bartošová (7 let), Julie Hendrychová (7 let), Tereza Hendrychová (7 let), Sára Kneřová (7 let), Johana Vecková (7 let) a Adéla Fialková (7 let)

Příběh paní Jaroslavy

Jako dítě žila v malé chaloupce. Se sourozenci spala v jedné posteli, myli se v neckách v jedné vodě, protože ji šetřili. Do školy chodila čtyři kilometry, v zimě ve sněhu. Pak seděla mokrá v lavici. Když byla nemocná, tatínek na ni dal tři peřiny.
Ve škole je učil pan farář. Chodila se zvířaty na pastvu. Měli vánoční stromeček se svíčkami.

Jak se nám tvořilo?

Setkání iniciovala třídní učitelka prvňáčků. Se seniory jsme se potkali na velikonočním jarmarku. Poté jsme se setkali na besedě, kde jsme se dozvěděli hodně o životě seniorů v minulosti i současnosti. Děti byly ze setkání nadšené, vyprávěly o svých zážitcích rodičům. Senioři měli radost z malého hudebního vystoupení, kdy jim děti zazpívaly písničky a zatančily tanečky.
Skvěle jsme si to všichni užili.

Jaroslava Stehlíková, 89 let

V domově, kde žije, je velmi spokojená. Rodina ji často navštěvuje. Je milá, hodná, aktivní a s radostí se zapojuje do všech aktivit.

Foto: společné tvoření