Základní škola Litvínovská 600, II

Zpět do galerie

Autory díla jsou Anna Herzánová (7 let), Emillia Kollomiiets (7 let), Filip Krejčiřík (7 let), Martin Harčarík (7 let), Viktorie Šmídová (7 let), Antonín Kučera (7 let), Kristián Turšner (8 let) a Klára Drugdová (7 let).

Příběh paní Anny

Narodila se na Slovensku. Pak bydlela v Nymburku. Přežila druhou světovou válku. Byla švadlena. Měla dvě děti, jedno umřelo na zákeřnou nemoc. Bydlela v chaloupce. Tatínek si vzal macechu, která byla nehodná.

Jak se nám tvořilo?

Setkání iniciovala třídní učitelka prvňáčků. Se seniory jsme se potkali na velikonočním jarmarku. Poté jsme se setkali na besedě, kde jsme se dozvěděli hodně o životě seniorů v minulosti i současnosti. Děti byly ze setkání nadšené, vyprávěly o svých zážitcích rodičům. Senioři měli radost z malého hudebního vystoupení, kdy jim děti zazpívaly písničky a zatančily tanečky.
Skvěle jsme si to všichni užili.

Anna Smrčková, 98 let

Je velmi aktivní, čilá, šikovná a každému ráda pomůže.

Foto: společné tvoření