Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko – Kuřívody, příspěvková organizace l

Zpět do galerie

Autory díla jsou: Nela Řeháková (10 let), Leoš Ryba (8 let), Gerelt-Od Battogtokh (9 let), Petr Penzeš (6 let)

Vzpomínky na dětství v přírodě

Vzpomínám si na krásné dětství, které jsem prožila v přírodě, protože jsme měli domeček na okraji lesa. Každý den po škole jsem běhala po lese, sbírala kytičky pro maminku, starala jsem se o naše slepičky, psa, kočku. S tatínkem jsem poznávala přírodu, protože byl myslivec. Vzpomínám si, jak jsem hlídala mladší sestru, s níž jsem trávila společné chvíle v lese. Vybavuji si, jak jsme skákaly přes lesní potůček. Když si to teď uvědomuji, bylo to velmi nebezpečné, ale dříve byly takovéto hry normální. Již od dětství se zajímám o přírodu a miluji zvířata. Doma mám papouška Kubíčka, který odposlouchal z otevřeného okna od dětí „ty vole,“ a teď to velice rád používá.

Magda Vančová, 75 let

Jak se nám tvořilo?

V průběhu května jsme se o Vašem projektu dozvěděli, bohužel naše město neposkytuje terénní ani pobytové pečovatelské služby, proto jsme se rozhodli zkontaktovat místní klub seniorů, který spadá pod Komisi pro záležitosti seniorů, jež je vedena pod Radou města Ralsko. Se seniorkami jsme se sešli v naší tělocvičně dne 31. 5. 2023, kde jsme pro seniorky připravili malé pohoštění. Proběhla dvouhodinová diskuze, během které nám seniorky sdělily své zážitky z dětství, poté se žáci ptali na otázky, které je zajímaly. Žáci byli rozděleni do skupin a zapisovali si potřebné údaje ke zpracování příběhu. V průběhu dvou červnových dnů jsme kreativně příběhy zpracovávali. Naši školu navštívilo pět seniorek, proto jsme zpracovali pět příběhů. Každé zpracování je jiné – například komiks o dvojce z chování, diagram denního režimu dítěte dřívější doby a další. Setkání bylo velice příjemné, místy dojemné. Již nyní se připravujeme na další společnou akci, a to odpoledne pro seniorky k Mezinárodnímu dni seniorů.

Foto: společné tvoření