Mateřská škola Bruntál

Zpět do galerie

Autory díla jsou děti z Mateřské školy Bruntál.

Eliška Galatíková (6 let),  Karolína Galatíková (5 let), Veronika Kvapilová (6 let), Mathias Wilsch (6 let) a Lukáš Helis (6 let).

Papoušek Pepíček

Jednoho deštivého dne můj synek Vládík pracoval na autě v garáži, když znenadání ho tam navštívil malý pestrobarevný papoušek. Chvíli zmateně poletoval po místnosti a pak synovi usedl na rameno, tulil se, otíral a slastně mu pípal do ouška. Šlo vidět, že na společnost lidí byl zvyklý, a tudíž musel někomu z blízkých obydlí uletět.
Blankytně modrobílého papouška jsme si tedy ponechali, koupili mu klec, krmení a dali mu jméno Pepík.
Po krátkém soužití se papoušek rozmluvil a začal používat různá slovíčka, která uměl užít i v různých tóninách. Jako například ženským hláskem, který slýchával od snachy, štěbetal: „Dobrýý den, já jsem Pepíček, krááásný Pepíček…“
A hlasem syna pak opakoval slovíčka typu: „Nech mě, neštípej, dej mi pokoj, dej mi pokoj…“
O prázdninách se pak Vládík s manželkou vydali na dovolenou a papoušek Pepíček tak šel na hlídání ke mně na chaloupku a jeho společnost byla pro mne vážně milým zpestřením.
Jednoho krásného dne si tak v klídku pročítám knížku a najednou uslyším ptáčka mluvit: „Máš stravenku? Máš stravenku?“ a pak jak říká dětským hláskem: „Ahoj, ahoj, jsem kráásný papoušek… šek… šek, jsem krááásný papoušek… šek… šek…
Po návratu syna z prázdninové dovolenky jsme se rozhodli Pepíčkovi pořídit ptačí nevěstu, která pro něj byla příjemným rozptýlením, spolu se jen zobáčkovali, čistili si peříčka a notovali si. Od té doby však Pepíček přestal mluvit lidským hláskem a už si jen pěkně pípal a zpíval se svou papouščí nevěstou.

Libuše Novotná, 92 let

K dětem má odjakživa kladný vztah. V produktivním věku pracovala jako učitelka. Nyní již několik let pravidelně navštěvuje denní stacionář, kde se věnuje mezigenerační spolupráci. Dělá jí radost, že má díky tomu opět možnost setkávat se s dětmi.

Jak se nám tvořilo?

Setkání iniciovaly pracovnice denního stacionáře, které oslovily mateřskou školu, která je umístěná v sousedství denního stacionáře a s kterou denní stacionář od svého vzniku v roce 2018 spolupracuje. Koordinátorka denního stacionáře pí Musilová vysvětlila paní učitelce z mateřské školy, jak je možno se do soutěže přihlásit a co vše to bude obnášet. Paní učitelka byla z nápadu nadšená a v průběhu května společně s dětmi navštívila seniory v denním stacionáři. Klientka denního stacionáře, pí Libuše Novotná, poutavě odvyprávěla dětem svůj příběh s papouškem Pepíčkem, děti pozorně naslouchaly a byly natěšené, jak tento příběh zpracují. Nejen paní Novotná, ale i ostatní senioři byli potěšeni z toho, že děti byly příběhem zaujaty. Děti pak s paní učitelkou příběh odvyprávěný pí Novotnou kreativně, po svém zpracovaly a se svým výtvorem seznámily seniory, kterým se jejich zpracování velmi líbilo.

Foto: společné tvoření